ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา

แผนการทำงานในการป้องกันและกำจัดปลวก

การป้องกันและกำจัดปลวกในอาคารซึ่งไม่ได้ทำการป้องกันไว้ ในขณะทำการก่อสร้าง จัดเป็นลักษณะการแก้ไข (Corrective Treatment) ซึ่งสามารถกระทำได้โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้


1. ภายในตัวอาคาร

การเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1. งานเจาะ
เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะพื้นอาคารตามแนวคานคอดิน และบริเวณฐานของตัวอาคารทุก ๆ อาคาร มีระยะห่างตามแนวยาว ประมาณ 1 เมตร โดยใช้สว่านชนิดพิเศษ 2 ระบบ คือ ระบบแรกเจาะพื้นไม้ปาร์เก้ กระเบื้องเซรามิค หรือพื้นหินอ่อนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้เป็นรูเท่ากับขนาดของหัวอัดน้ำยา จนทะลุลงไปถึงพื้นคอนกรีต แล้วปรับสว่านใช้ระบบที่สอง เจาะพื้นคอนกรีตจนทะลุไปถึงชั้นดินลึก 50-60 ซม.และจะเน้นบริเวณที่มีปลวกเกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือตามแนวรอยต่อของพื้นภายในอาคารตามจุดสำคัญทั้งหมด

ระยะห่างของรูที่เจาะแต่ละรูประมาณ 1 เมตร
ระยะห่างของรูที่เจาะแต่ละรูประมาณ 1 เมตร
ระยะห่างของรูที่เจาะแต่ละรูประมาณ 1 เมตร
ระยะห่างของรูที่เจาะแต่ละรูประมาณ 1 เมตร


1.2. งานอัดน้ำยา
ใช้หัวอัดแรงสูง อัดน้ำยาลงใต้พื้นอาคารตามรูที่เจาะเอาไว้ โดยใช้น้ำยาผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 รู การอัดน้ำยาเน้นเป็นพิเศษบริเวณวงกบประตูรอบ ๆ ตอม่อ โคนเสา มุมห้อง ห้องน้ำ ห้องเก็บของและในปล้องหุ้มท่อ(ช่องชาร์ป) หรือบริเวณฝ้าเพดานที่มีปลวกทำลาย

น้ำยาที่ผสมเสร็จแล้ว
น้ำยาที่ผสมเสร็จแล้ว
หัวอัดน้ำยา
หัวอัดน้ำยา
อัดน้ำยาลงในรูที่เจาะ
อัดน้ำยาลงในรูที่เจาะ


1.3. งานอุดรูและตบแต่ง
เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดรูที่อัดน้ำยาแล้ว อุดด้วยหัวอุดซึ่งตัดมาเท่ารูที่เจาะ และปิดด้วยปูนซิเมนต์หรือปูนยาแนวผสมยากันซึม จนเรียบสนิทกับพื้นเดิม

เจ้าหน้าที่กำลังอุดรูที่เจาะ
เจ้าหน้าที่กำลังอุดรูที่เจาะ
เจ้าหน้าที่กำลังอุดรูที่เจาะ
เจ้าหน้าที่กำลังอุดรูที่เจาะ


1.4. งานสเปร์น้ำยา
เจ้าหน้าที่จะทำการสเปร์น้ำยาตามบริเวณวงกบ ประตู หน้าต่าง ฝ้า เพดานและตู้เก็บเสื้อผ้ารวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่มีปลวกทำลาย ทุก ๆ ชั้นของอาคาร2. ภายนอกอาคาร

การเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1. จอมปลวก
เจ้าหน้าที่จะทำการขุดทำลายจอมปลวก(รัศมีจากอาคาร 200 เมตร) แล้วอัดน้ำยาด้วยหัวอัดน้ำยาแรงสูง เพื่อทำลายตัวปลวกในรังปลวก ซึ่งเป็นปัญหาหลัก

เจ้าหน้าที่กำลังขุดทำลายรังปลวก
เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำยารังปลวก
เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำยารังปลวก
เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำยารังปลวก
รังปลวกใต้ดิน
รังปลวกใต้ดิน


2.2. งานอัดน้ำยา
เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาโดยใช้หัวอัดแรงสูงอัดน้ำยาลงในพื้นดินบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร ทั่วทุก ๆ อาคารโดยมีรัศมีจากตัวอาคาร 50-100 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละอาคาร) และระยะห่างของจุดที่อัดน้ำยาตามแนวยาว 2 เมตร และตามแนวกว้าง 3 เมตร

เจ้าหน้าที่กำลังอัดน้ำยาลงในดิน
เจ้าหน้าที่กำลังอัดน้ำยาลงในดิน
เจ้าหน้าที่กำลังอัดน้ำยาลงในดิน
เจ้าหน้าที่กำลังอัดน้ำยาลงในดิน


2.3. งานฉีดพรมน้ำยา
เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพรมน้ำยาทั่วทุก ๆ บริเวณของพื้นดินโดยรอบของแต่ละอาคาร โดยมีรัศมีจากตัวอาคาร 50-100 เมตร

การฉีดพรมน้ำยาภายนอกอาคาร
การฉีดพรมน้ำยาภายนอกอาคาร
การฉีดพรมน้ำยาภายนอกอาคาร
การฉีดพรมน้ำยาภายนอกอาคาร