เนเมซิส คืออะไร

Nemesis เนเมซิส ระบบ กำจัดปลวก อันดับ 1 จากออสเตรเลีย เป็นระบบที่สามารถกำจัดปลวกได้ตายยกรังระบบเดียวเท่านั้นที่ให้ผลในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงมากจนยากที่จะวัดค่าความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ได้ ในกรณีถ้าคุณเจอเจ้า ปลวก ร้ายในกรณีที่คุณพบ ปลวก หรือไม้ที่ถูก ปลวก ทำลายกัดกิน โปรดอย่าได้ตื่นตระหนกไป !! ( ให้หลีกเลี่ยงการทำลายรังหรือฉีดสารเคมี กำจัดปลวก เพราะว่าไม่สามารถทำลายรัง ปลวก ร้ายได้) ให้ท่านรีบติดต่อ บริษัท กำจัดปลวก ที่ท่านไว้วางใจเพื่อทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ปลวก ในเบื้องต้น

 • • ในการ กำจัดปลวก นั้น จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท กำจัดปลวก ชั้นนำ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านการอบรมเกี่ยวด้านการสำรวจพื้นที่และตรวจจับการทำงานของกลุ่ม ปลวก โดยบุคคลเหล่านี้มีความรู้ด้าน ชีววิทยาและพฤติกรรมของ ปลวก
 • • ประสบการณ์ด้าน กำจัดปลวก เป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับ ปลวก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน กำจัดปลวก ประเมินสภาพความเสียหาย และแนะนำวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสียหาย
 • • ผู้เชี่ยวชาญด้าน กำจัดปลวก ควรมีความเข้าใจในอาคารและตัวโครงสร้าง เพื่อนำไปประกอบในการวางแผน และ กลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่สมบรูณ์แบบในการจัดการกับ ปลวก
 • • การ กำจัดปลวก อย่างมือชีพนั้น ทักษะในด้านบริการ และ ดูแลรักษาระบบเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการควบคุม ปลวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้งานในระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ ในการทำงานของระบบว่าสามารถตรวจจับและกำจัดปลวก ไปจากบ้านของคุณได้

Nemesis ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิสดีอย่างไร

 • • ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิสได้รถูกออกแบบให้เป็นระบบทางเลือกใหม่ จากสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก ในอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย, สหรัฐอมเริกา , ตะวันออกกลาง,มาเลเซีย , สิงค์โปร์ ฯลฯ
 • • สถานีฝังดินเนเมซิส มีรูปแบบที่ใช้การได้ง่าย สามารถตรวจเช็คการกินเหยื่อของ ปลวก ได้อย่างสะดวก และ ง่ายต่อการเติมเหยื่อ กำจัดปลวก ( NEMESIS BAIT)
 • • เหยื่อ กำจัดปลวก เนเมซิส ( สามารถใช้ได้ทั้งสถานีแบบบนดิน และ สถานีแบบฝังดิน) มีรูปแบบที่สำคัญโดยสามารถใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ ปลวก นั้นตายยกรังในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพอันรวดเร็วนี้ ช่วยให้คุณกำจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจอย่าง ปลวกร้ายได้ฉับพลัน

เนเมซิส ทำงานอย่างไร

ภาพการทำงานภายในบ้าน

ภายในบ้าน

ระบบเหยื่อล่อเนเมซิส เป็นระบบที่ดึงดูดปลวกเป็นพิเศษ โดยจะใช้เหยื่อไม้เป็นอาหารจะล่อให้ปลวกเข้ามากินที่สถานีในบ้านของคุณ กล่าวได้ว่าในกรณีที่ปลวกงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของคุณ เหยื่อล่อสามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีเนเมซิสแบบบนดิน (Above – ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่ปลวกหาอาหาร จากนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่อ และจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกินเช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เหยื่อนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโต ด้วยส่วนผสมที่สำคัญ อย่าง Chlorfluazuronที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตและหยุดไม่ให้รังปลวกนั้นทำการผลิตหรือลอกคราบเพื่อการขยายพันธุ์ปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วยระบบเนเมซิส (Nemesis®)

ภาพการทำงานรอบนอกบ้าน

รอบๆบ้านของคุณ

สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in – ground) คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะในดิน หรือ แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและ โจมตีจากปลวก แท้ที่จริงแล้ว การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหา ฉะนั้นควรหมั่นให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และเช็คสภาพสถานีคุณเป็นประจำทุกๆ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ปลวกจะเข้ามากิน “เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส” ที่ถูกบรรจุไว้ภายในสถานีฝังดิน จากนั้นปลวกจะนำกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆในรังตาย ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปกติสถานีควรได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ทุกๆ 3 อาทิตย์ เติมเหยื่อกำจัดปลวกเพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพรอบบ้านคุณ เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย

ข้อดีของระบบเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส

 • ปริมาตของเหยื่อล่อปลวกที่มีเพียงพอ

  ปริมาตของเหยื่อล่อ ปลวก ในสถานี เนเมซิส ที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวนประกร ปลวก ทำให้ปลวก เข้ากินเหยื่อในสถานีแทนที่ ปลวก จะละทิ้งสถานีเข้าทำลายอาคาร

 • สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว

  สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวและมีฝาปิดที่มิดชิดแน่นหนา ซึ่งต่างจากสถานีที่เป็นสองชิ้นประกบกันที่มีโอกาสชำรุดหากถูกเหยียบด้านใดด้านหนึ่ง สถานีใดก็ตามหากมีการชำรุดหรือฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการเข้ากินเหยื่อของ ปลวก ในสถานี

 • ลักษณะล่องไม้ดึงดูดปลวก เอกลักษณ์เฉพาะของเนเมซิส

  เหยื่อล่อ ปลวก ( ไม้ ) ในสถานี เนเมซิส ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยลักษณะล่องไม้ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เนเมซิส ซึ่งล่องไม้ดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบของ ปลวก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปลวก เข้ากินเหยื่อในสถานี

 • สถานี เนเมซิส ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

  สถานี เนเมซิส ได้ออกแบบให้เป็นทรงกรวยทำให้การติดตั้งและถอดถอนเป็นไปได้อย่างง่ายดายโดยที่สถานีทั่วไปจะเป็นทรงกระบอกมีเขี้ยว เมื่อจำเป็นต้องถอดสถานีเพื่อทำความสะอาดในกรณีที่ต้องเอาเหยื่อพิษออกจึงเป็นเรื่องที่ยาก และอาจแตกชำรุด

ผลการทดสอบในประเทศไทย