การดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก

หลักการดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากปลวกในเบื้องต้นด้วยตัวคุณเอง

ปลวกใต้ดินส่วนใหญ่สร้างทางเดินจากรังใต้ดินเข้าสู่ตัวบ้านทางพื้นและผนังบ้าน โดยจะเลือกบริเวณที่มีความชื้นสะสมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาปลวกที่อาจจะเกิดขึ้นโดยยับยั้งไม่ให้เกิดความชื้นสะสมมากในบริเวณตัวบ้าน และรอบบ้านด้วยวิธีการดังนี้

     • เหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ พุ่มไม้ หรือตกแต่งสวนบริเวณใกล้ตัวบ้าน เนื่องจากการรดน้ำต้นไม้จะทำให้มีความชื้นสะสมบริเวณนี้มาก ซึ่งเป็นเหตุชักนำให้ปลวกใช้เป็นแหล่งอยู่อาศัยสร้างรังและทำทางเดินเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
     • เหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ built in หรือหากมีอยู่แล้วให้คอยสังเกตร่องรอยปลวกบ่อยๆ ถ้ามีต้องรีบกำจัดให้เด็ดขาด
     • เกำจัดกล่อง หรือลังกระดาษอย่าทิ้งไว้เป็นแหล่งอาหารของปลวก
     • เหมั่นตรวจสอบดูแลฝ้าเพดาน ท่อน้ำต่างๆ ในบ้านที่รั่วซึม ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพื่อลดปัญหาไม่ให้เกิดความชื้น
     • เควรจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบโดยเฉพาะในส่วนห้องเก็บของและ ห้องใต้บันได เพื่อสะดวกในการตรวจหาร่องรอยปลวก 
     • เควรวางเฟอร์นิเจอร์ตู้ เตียง ห่างจากผนังบ้านอย่างน้อย 10-15 เซนติเมตร เพื่อคอยสังเกตหากพบทางเดินปลวกเกิดขึ้น
     • เบ้านที่กำลังก่อสร้างแนะนำให้ยกระดับพื้นบ้านให้สูงกว่าดินอย่างน้อย 80 เซนติเมตร และควรมีช่องสำหรับถ่ายเทอากาศรอบด้าน เพื่อลดความชื้นใต้พื้นบ้านและสะดวกในการเข้าไปทำการป้องกันกำจัดปลวก 
     • เควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยจากปลวก หรือเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งในการตกแต่ง