การสำรวจบ้านเพื่อหาร่องรอยปลวก

ปกติเราควรสำรวจหาร่องรอยปลวกภายในบ้านอย่างน้อยปีละครั้งหรือมากกว่า โดยเฉพาะช่วงปลายฝน (กันยายน – ตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความชื้นสูง เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลวกและทำให้มีโอกาสพบปัญหาปลวกสูงกว่าในช่วงอื่น หลักการสำรวจหาร่องรอยปลวกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สำรวจโครงสร้างภายในและภายนอกบ้าน ได้แก่ ผนังด้านนอก ไม้ระแนง ตามต้นไม้ ไม้ค้ำ และโครงสร้างที่เป็นไม้อื่นๆ รอบบ้าน ซึ่งวิธีการสังเกตเบื้องต้นคือ ให้สังเกตดูทางเดินปลวก ซากปลวกที่ตายและแมลงเม่า โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น พื้นและผนังห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องใต้ดิน ขอบบัว วงกบประตู หน้าต่าง หรือรอยแยกรอยแตกของผนังหรือพื้น ฝ้าเพดานที่มีน้ำรั่วซึมอยู่เสมอ และหากพบเห็นแมลงเม่าเกิดขึ้นจำนวนมากภายในบ้านควรคอยสังเกตด้วยว่ามีจุดใดบ้างที่พบ เพื่อจะได้คอยระวังจุดดังกล่าวเป็นพิเศษ และหากพบเจอปลวกเกิดขึ้นภายในบ้าน อย่าเพิ่งตกใจ! แนะนำว่าควรทำการสำรวจบริเวณข้างเคียงให้ทั่วทั้งหมดโดยเฉพาะชั้นล่าง เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเตรียมวางแผนหาวิธีการกำจัด หรือใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุยปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญการเรื่องปลวกโดยตรงจะดีที่สุด