เนเมซิส คืออะไร

Nemesis เนเมซิส ระบบ กำจัดปลวก อันดับ 1 จากออสเตรเลีย เป็นระบบที่สามารถกำจัดปลวกได้ตายยกรังระบบเดียวเท่านั้นที่ให้ผลในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงมากจนยากที่จะวัดค่าความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์ได้ ในกรณีถ้าคุณเจอเจ้า ปลวก ร้ายในกรณีที่คุณพบ ปลวก หรือไม้ที่ถูก ปลวก ทำลายกัดกิน โปรดอย่าได้ตื่นตระหนกไป !! ( ให้หลีกเลี่ยงการทำลายรังหรือฉีดสารเคมี กำจัดปลวก เพราะว่าไม่สามารถทำลายรัง ปลวก ร้ายได้) ให้ท่านรีบติดต่อ บริษัท กำจัดปลวก ที่ท่านไว้วางใจเพื่อทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ปลวก ในเบื้องต้น

 • • ในการ กำจัดปลวก นั้น จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัท กำจัดปลวก ชั้นนำ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านการอบรมเกี่ยวด้านการสำรวจพื้นที่และตรวจจับการทำงานของกลุ่ม ปลวก โดยบุคคลเหล่านี้มีความรู้ด้าน ชีววิทยาและพฤติกรรมของ ปลวก
 • • ประสบการณ์ด้าน กำจัดปลวก เป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับ ปลวก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน กำจัดปลวก ประเมินสภาพความเสียหาย และแนะนำวิธีแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเสียหาย
 • • ผู้เชี่ยวชาญด้าน กำจัดปลวก ควรมีความเข้าใจในอาคารและตัวโครงสร้าง เพื่อนำไปประกอบในการวางแผน และ กลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่สมบรูณ์แบบในการจัดการกับ ปลวก
 • • การ กำจัดปลวก อย่างมือชีพนั้น ทักษะในด้านบริการ และ ดูแลรักษาระบบเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการควบคุม ปลวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับการอบรมวิธีการใช้งานในระบบ กำจัดปลวก เนเมซิส จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ ในการทำงานของระบบว่าสามารถตรวจจับและกำจัดปลวก ไปจากบ้านของคุณได้

Nemesis ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิสดีอย่างไร

 • • ระบบ กำจัดปลวก เนเมซิสได้รถูกออกแบบให้เป็นระบบทางเลือกใหม่ จากสถาบันชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก ในอีกหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย, สหรัฐอมเริกา , ตะวันออกกลาง,มาเลเซีย , สิงค์โปร์ ฯลฯ
 • • สถานีฝังดินเนเมซิส มีรูปแบบที่ใช้การได้ง่าย สามารถตรวจเช็คการกินเหยื่อของ ปลวก ได้อย่างสะดวก และ ง่ายต่อการเติมเหยื่อ กำจัดปลวก ( NEMESIS BAIT)
 • • เหยื่อ กำจัดปลวก เนเมซิส ( สามารถใช้ได้ทั้งสถานีแบบบนดิน และ สถานีแบบฝังดิน) มีรูปแบบที่สำคัญโดยสามารถใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ ปลวก นั้นตายยกรังในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพอันรวดเร็วนี้ ช่วยให้คุณกำจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจอย่าง ปลวกร้ายได้ฉับพลัน

เนเมซิส ทำงานอย่างไร

ภาพการทำงานภายในบ้าน

ภายในบ้าน

ระบบเหยื่อล่อเนเมซิส เป็นระบบที่ดึงดูดปลวกเป็นพิเศษ โดยจะใช้เหยื่อไม้เป็นอาหารจะล่อให้ปลวกเข้ามากินที่สถานีในบ้านของคุณ กล่าวได้ว่าในกรณีที่ปลวกงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของคุณ เหยื่อล่อสามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีเนเมซิสแบบบนดิน (Above – ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่ปลวกหาอาหาร จากนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่อ และจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกินเช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เหยื่อนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโต ด้วยส่วนผสมที่สำคัญ อย่าง Chlorfluazuronที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตและหยุดไม่ให้รังปลวกนั้นทำการผลิตหรือลอกคราบเพื่อการขยายพันธุ์ปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วยระบบเนเมซิส (Nemesis®)

ภาพการทำงานรอบนอกบ้าน

รอบๆบ้านของคุณ

สถานีเนเมซิสแบบฝังดิน (Nemesis in – ground) คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะในดิน หรือ แผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและ โจมตีจากปลวก แท้ที่จริงแล้ว การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหา ฉะนั้นควรหมั่นให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และเช็คสภาพสถานีคุณเป็นประจำทุกๆ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ปลวกจะเข้ามากิน “เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซิส” ที่ถูกบรรจุไว้ภายในสถานีฝังดิน จากนั้นปลวกจะนำกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆในรังตาย ซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็ว ปกติสถานีควรได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นประจำ ทุกๆ 3 อาทิตย์ เติมเหยื่อกำจัดปลวกเพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพรอบบ้านคุณ เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย

NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก

ฝังสเตชั่น (กล่องดำ)

NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบฝังสเตชั่น (กล่องดำ)

เจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)

NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)
NEMESIS ระบบ กำจัดปลวก แบบเจาะคลอริ่ง (เหยื่อเต็มระบบ)

ข้อดีของระบบเหยื่อกำจัดปลวก เนเมซิส

 • ปริมาตของเหยื่อล่อปลวกที่มีเพียงพอ

  ปริมาตของเหยื่อล่อ ปลวก ในสถานี เนเมซิส ที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวนประกร ปลวก ทำให้ปลวก เข้ากินเหยื่อในสถานีแทนที่ ปลวก จะละทิ้งสถานีเข้าทำลายอาคาร

 • สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว

  สถานี เนเมซิส ถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวและมีฝาปิดที่มิดชิดแน่นหนา ซึ่งต่างจากสถานีที่เป็นสองชิ้นประกบกันที่มีโอกาสชำรุดหากถูกเหยียบด้านใดด้านหนึ่ง สถานีใดก็ตามหากมีการชำรุดหรือฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการเข้ากินเหยื่อของ ปลวก ในสถานี

 • ลักษณะล่องไม้ดึงดูดปลวก เอกลักษณ์เฉพาะของเนเมซิส

  เหยื่อล่อ ปลวก ( ไม้ ) ในสถานี เนเมซิส ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยลักษณะล่องไม้ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เนเมซิส ซึ่งล่องไม้ดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบของ ปลวก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปลวก เข้ากินเหยื่อในสถานี

 • สถานี เนเมซิส ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

  สถานี เนเมซิส ได้ออกแบบให้เป็นทรงกรวยทำให้การติดตั้งและถอดถอนเป็นไปได้อย่างง่ายดายโดยที่สถานีทั่วไปจะเป็นทรงกระบอกมีเขี้ยว เมื่อจำเป็นต้องถอดสถานีเพื่อทำความสะอาดในกรณีที่ต้องเอาเหยื่อพิษออกจึงเป็นเรื่องที่ยาก และอาจแตกชำรุด

ผลการทดสอบในประเทศไทย