แนะวิธีกำจัด "แมลงกระเบื้อง"

    สาธารณสุขแนะวิธีกำจัด "แมลงกระเบื้อง"
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า แมลงกระเบื้องจัดเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีความเป็นอยู่สกปรก สามารถนำเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ มาสู่คนได้ การกำจัดแมลงกระเบื้องมี 2 วิธี คือวิธีถาวรและวิธีชั่วคราว วิธีกำจัด อย่างถาวร ให้ใช้สารเคมีที่มีชื่อว่า ไพรีทรอยด์ ชนิดไซฟลูทริน 1.5 เปอร์เซ็นต์ เดลตามิทริน 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ซัยเปอร์มิทริน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สารเหล่านี้เป็นสูตรน้ำมันละลายน้ำ หรือสูตรอีซี (EC) ซึ่งเป็นสารที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการพ่นยุงตามปกติทั่วไป โดยผสมสารกับน้ำสะอาดในอัตราเดียวกับที่ใช้พ่นยูแอลวีกำจัดยุงลาย คือ หากใช้สารชนิดไซฟลูทริน หรือชนิด ซัยเปอร์มิทรินใช้ 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ถ้าเป็นชนิดเดลตามิทรินใช้ 1 ส่วนต่อ น้ำ 9 ส่วน แล้วนำไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่นแบบสูบอัดลมหรือแบบถังโยกก็ได้ โดยพ่นให้ละอองน้ำยาตกลงถูกตัวด้วง หรือพ่นบนพื้นผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง เพื่อฆ่าระยะตัวหนอนด้วย โดยพ่นในปริมาณ 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตร เมื่อสารถูกตัวด้วงจะตายภายใน 24 ชั่วโมงและมีฤทธิ์ตกค้าง บนผนังอาคาร บ้านเรือน ประมาณ 6 เดือน ด้วงจะได้ไม่มาเกาะอีก สารเคมีดังกล่าว ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ดี เมื่อพ่นสารใหม่ๆ ไม่ควรให้เป็ดไก่หรือสัตว์อื่นเข้ามาหากินใกล้ๆ พื้นที่พ่นจนกว่าจะแห้งดีแล้ว และสามารถพ่นซ้ำได้ทุก 6 เดือน
          ส่วนวิธีกำจัดแบบชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงกระเบื้องเข้าไปใน วิธีการคือให้ต่อหลอดไฟนีออน ห่างจากตัวบ้านประมาณ 5-10 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร และให้นำแผ่นสังกะสี ทำเป็นโคมโค้งๆ ครอบเหนือหลอดไฟไว้ แล้ววางกะละมังบรรจุน้ำประมาณครึ่ง กะละมัง ผสมกับผงซักฟอก 1-2 กำมือ คนให้ละลาย แต่ไม่ต้องให้มีฟอง วางไว้ บนพื้นใต้หลอดไฟ เมื่อมีฝูงแมลงกระเบื้องมาเล่นไฟ และบินชนโคมไฟ ก็จะตกลงไปในกะละมัง เมื่อปีกเปียกน้ำผสมผงซักฟอก จะไม่สามารถไต่หรือบินขึ้นมาได้และจะจมน้ำตายในที่สุด
 
 
          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต